Ednita Nazario

Ednita Nazario

Known For: Acting
Birthday: 1955-04-11
Place of Birth: Ponce, Puerto Rico
Also Known As: Ednita Nazario Figueroa

Movies List of Ednita Nazario